a-flats
Saxophone
Mitsuyuki.Ishida
Yasuko.Kagaya
Hikaru.Fujiwara
Seisyo.Iwasaki
Rina.Yoneda
Natsuko.Seki
Trumpet
Akio.Maki
Ayako.Odoriba
Tadayoshi.Hashimoto
Trombone
Chihiro.Yugami
Yusuke.Irie
Yusuke.Kodama
Atsushi.Saitoh
Koki.Miyakoshi
Drums & Percussion
Tsutomu.Sasaki
Guitar
Noriaki.Hayama = Leader
Bass
Kiyoaki.Sogo
Piano
Manager
Katsuko.Yamada
…and Everlasting Bandmaster
Kazutoshi.Yamamoto